MOTORS24 TV

Tehnika TV - Juhtmevabad kõrvaklapid

Tehnika TV - Juhtmevabad kõrvaklapid(12)

Tegelikult oleks õige öelda: juhtmevabad kõrvapealsed aktiivse mürasummutusega kõrvaklapid hinnaga 130 kuni 499 eurot. Milline on vanade ja noorte esikolmik, selgub saatest. Jaanuarikuu Digist selgub aga nii ...

UUED MUDELID

Motors24 proovisõit - Mercedes-Benz GLS

Motors24 proovisõit - Mercedes-Benz GLS(2)

Linnadžiipide S-klass ehk Mercedes-BEnz GLS on nüüd uus nii sisult kui ka vormilt. Ja muuhulgas on see auto nüüd veel suurem nii välis- kui ka sisemõõtmetelt.  Pikk sai veel pikemaks - teljevahele lisandus ...

PROOVISÕIDUD

Motors24 proovisõit - Mazda CX-30

Motors24 proovisõit - Mazda CX-30(12)

Kui on vaja Mazda CX-3 ja CX-5 vahele üks uus mudel juurde tekitada, siis mis sellele nimeks panna? Võib kõlada uskumatuna, aga õige vastus on siinkohal CX-30 ja tegelikult on selliseks nimevalikuks ka ...

Kolmesilmaline Herschel näeb seninähtamatut

Juba üle aasta töötab kaugkosmoses edukalt Herscheli nime kandev Euroopa kosmoseagentuuri hiigelsuur observatoorium, mille kolm erakordselt võimsat infrapunateleskoopi võimaldavad teadlastel esmakordselt näha ja uurida universumi osi, mis on senistele teleskoopidele jäänud nähtamatuteks. Herschel avas uue peatüki astronoomias ja kosmoloogias, aga on suursaavutus ka tehnikas.Meid ümbritsevas maailmaruumis nähtavat ja toimuvat on inimesed aastatuhandeid uurinud üksnes silmade abil ja neli aastasada, kasutades pikksilmi/teleskoope. Ainult neli aastakümmet on olnud võimalus kasutada teleskoope, mis ei registreeri üksnes silmale nähtavat valgust, mis kogu maailmaruumis levivast elektromagnetkiirguste spektrist moodustab väga väikese osa (0,4–0,7 µm), vaid suudavad „näha” ka lühema lainepikkusega ultraviolett-, röntgen- ja gammakiirgust või suurema lainepikkusega infrapunast (IP) ja raadiokiirgust. Nähtavas valguses võib kosmose objektidest näha vaid tähti, kuid enamiku mateeriast moodustavad seal hiiglaslikud gaasi- ja tolmupilved. Pilvedes kasvab üksikute tihedamate tompude järkjärgulisel gravitatsioonilisel kokkutõmbumisel nende sisemuses rõhk ja temperatuur miljonite kraadideni, kuni keskmes käivitub termotuumasüntees ja süttib uus valgust kiirgav täht. Kuid nagu enamik inimühiskonna esindajaist, nii jääb ka neist suurem osa märkamata ning vaid üksikud, kes on saanud täheks-staariks, saavad üldsusele tuntuks.

Vaid tänu infrapuna-astronoomiale saab „näha” ja uurida peaaegu kõiki kosmilisi objekte, sest IP-kiirgust kiirgavad kõik materiaalsed kehad, kusjuures selle kiirguse intensiivsus ja spektrisagedus kasvavad koos keha temperatuuriga. Kuigi iga üksiku objekti IP-kiirgus on tohutult palju nõrgem kui tähe valguskiirgus, moodustab nimelt IP-kiirgus siiski külmade ja tumedate kosmiliste objektide rohkuse tõttu kogu kosmoses levivast kiirgusest umbes poole.

Infrapunateleskoobid aitavad vaadelda ka märkimisväärset osa nähtavat valgust kiirgavaid tähti ja galaktikaid. Kuigi neid varjavad hiiglaslikud kosmilised gaasi- ja tolmupilved, läbib IP-kiirgus neid pilvi üsna hõlpsasti, muutes nad seeläbi nähtavaks. Kuna just tolmupilvedes toimub intensiivne uute tähtede sünd, siis infrapunateleskoobid on asendamatuks abimeheks täheloomeprotsesside detailsel uurimisel. Samuti on tähtis asjaolu, et Universumi varasel etapil tekkinud esimesed galaktikad on Universumi kiireneva paisumise tõttu eemaldunud meist kaugele suurel kiirusel, mistõttu nende poolt kiiratud valgus on suure punanihke tulemusena muutunud nüüdseks meieni jõudes infrapunaseks. Lisaks taevakehadele on IP-kiirguse abil võimalik uurida ka tähtedevahelise ruumi keemilist koostist, mille juures pakub erilist huvi vee ja teiste elu tekkimiseks vajalike ainete molekulide tuvastamine.Miks on tarvis viia infrapunateleskoop kosmosesse?

Sellel on üsna proosaline põhjus – kosmosest tulev IP-kiirgus neeldub atmosfääris peamiselt seal leiduva veeauru tõttu ning ei jõua maapinnani. Lisaks tekitab ka atmosfäär ise teataval määral segavat IP-kiirgust. Kosmose uurimise algaastatel püüti mõõtmisi infrapunateleskoopidega teha ka õhupallide abil või lennukitelt, kosmosesse jõudis esimesena teleskoop IRAS 1983 a. Sellele järgnesid ISO (1995), Spitzer (2003), AKARI (2005) ja WISE (2009), kuid kõigi nende tehnilised näitajad ja võimed jäid teadlaste soovidega võrreldes üsna tagasihoidlikeks. Seepärast sündis idee luua tõeline hiigelteleskoop FIRST (Far Infrared and Submillimeter Space Telescope), mis oleks võimeline töötama, erinevalt eelnimetatutest, ka kauginfrapunases ja submillimeetrilises lainepikkuste alas (60–670 µm).Kaua tehtud kaunikene

Uue idee realiseerimine vajas täiesti uute ja keeruliste tehniliste probleemide lahendamist, mis kujutasid suurt väljakutset konstrueerimisbüroodele. Otsus nendega rinda pista võeti vastu 1993. Projekti üldjuhtimine jäi ESA hooleks Thales Alenia Space’i juhitud konsortsiumi kaudu, milles osalesid kümne riigi teadlased ja insenerid. Teleskoobi tähtsamate sõlmede loomiseks moodustati eraldi konsortsiumid, mis koosnesid kümnetest firmadest.

Iga teleskoobi esmatähtis osa on tema peapeegel, mis määrab teleskoobi võime koguda kiirgust ehk infot. Sellele järgnevad kogutud valgust mõõtvad ja analüüsivad vastuvõtuseadmed, mis kiirguses sisalduva info välja sõeluvad, ning seadmed, mis tööks vajalikud tingimused tagavad, rääkimata kosmoses liikumist ja positsioneerimist ning infovahetust ja energiavarustust tagavatest süsteemidest. Kogu töö seadmete valmistamisel ja pideval täiustamisel ning katsetamisel kestis 16 aastat. Selle käigus sai teleskoop ka uue nime kuulsa astronoomi W. Herscheli järgi 2000. aastal, mil möödus 200 aastat tema poolt IP-kiirguse avastamisest. Herscheli teleskoobi, mis on tõeline kosmoseobservatoorium, edukas start toimus 14. mail 2009 ESA kosmodroomilt Kourous Prantsuse Guajaanas kanderaketi Ariane 5 abil. See start oli märkimisväärne ka selle poolest, et koos Herscheliga startis samas raketis ka Herscheli veli – kosmoseteleskoop Planck, mis asus uurima kosmilist taustkiirgust mikrolainealas ja mis kujutab endast samuti tähelepanuväärset teaduse- ja tehnikasaavutust ning väärib eraldi artiklit.

Maailma suurima kosmoseobservatooriumi Herscheli kõrgus on 9 m ja läbimõõt 4,5 m ning mass 3300 kg. Tema peapeegli läbimõõt on 3,5 m ja selle kiirgust koguv pindala 9,6 m2, ületades sellega seni suurimat kosmoseteleskoopi Hubble’i 20kordselt. Peegel on valmistatud kergest ränikarbiidist, mis on tugev ja vastupidav kahjustustele ning hästi lihvitav ja poleeritav nii, et selle ebatasasused jäävad alla 0,001 mm. Peapeegliga kogutud kiirgus suunatakse sekundaarpeegli abil edasi fokaaltasandisse paigutatud registraatoritesse-analüsaatoritesse (nn silmadesse).Herscheli kolm silma

Kui teleskoopide ajaloo algsajanditel vahtisid astronoomid okulaari ja tegid nähtu kohta märkmeid vaatluspäevikusse, siis tänapäeval astronoomid öösiti teleskoobi taga ei istu ega silmi ei vaeva, vaid koostavad vaatluste tarbeks arvutiprogramme ning teleskoobis nähtut jäädvustavad seadmed – fotomeetrid ja spektrograafid. Andmed salvestatakse andmekandjatele, kust nad on interneti või kosmiliste infosidekanalite kaudu uurijatele kättesaadavad ülemaailmselt. IP-kiirguse registreerimiseks ja analüüsimiseks on Herschelil koguni kolm erinevat seadet, mis on spetsialiseerunud tööle erinevates lainepikkuste piirkondades ja täiendavad üksteist.

Üheks raskemaks tehniliseks probleemiks, mis tuleb lahendada pikalainelist IP-kiirgust registreerivate ja mõõtvate seadmete puhul, on vajadus jahutada need ülimadalate absoluutse nulli (–273,15 oC) lähedaste temperatuurideni (PACS ja SPIRE puhul vaid 0,3 K), sest muidu summutab nende riistade endi poolt väljastatav IP-soojuskiirgus kosmosest tuleva kiirguse. (Piltlikult sarnaneb see võimatusega vaadelda tavateleskoobiga taevatähti päevavalgel.) Ainus moodus infrapunateleskoobi puhul seisneb selle mõõteriistade paigutamises vaakumiga krüostaati, mida jahutatakse ülivoolava vedela heeliumiga, mis keeb aeglaselt temperatuuril 1,65 K (–271,5 oC). Gaasiline heelium liigub edasi torustikus kolmekihilises soojuskaitses ümber seadmete detektorite ja väljub seejärel pidevalt vähehaaval kosmosesse. Seetõttu sõltub Herscheli tööiga kaasavõetud heeliumi hulgast, mis oli stardil 2367 liitrit ning seda peaks jätkuma kolmeks tööaastaks.Käies kindlalt oma rada

Kosmoseteleskoobi, eriti infrapunase puhul on suur tähtsus ka selle trajektooril ja orbiidil. Tavaline maalähedane orbiit ei sobi, sest sel juhul segab mõõtmisi Maa enda IP-kiirgus. Lisaks on raske saavutada mõõteriistade jaoks stabiilset soojusrežiimi, kuna teleskoop liigub pidevalt Maa varjust Päikese kätte. Herscheli puhul kasutatakse sellist teravmeelset lahendust, et viiakse ta Lissajous’-orbiidile ümber teise nn Lagrange’i punkti L2. Nimelt näitasid kuulsa matemaatiku Lagrange’i arvutused, et süsteemis Päike–Maa on viis punkti, milles nende gravitatsioonjõud tasakaalustavad seal paikneva objekti tsentrifugaaljõu ja see objekt võib seal Maa ja Päikese suhtes paigal püsida.

Lagrange’i punktidest L2 asub Päikese ja Maa ühendusjoonel 1,5 miljoni km kaugusel Maast Päikesele vastassuunas. Mitmete asjaolude tõttu ei asu Herschel täpselt punktis L2, vaid tiirutab selle ümber orbiidil raadiusega 800 000 km. Maa IP-kiirgus sinna praktiliselt ei ulatu, aga päikesekiirguse varjab spetsiaalne 98% peegeldusvõimega kaitsekilp, mille alumisele osale on kinnitatud päikespaneelid teleskoobi tööks vajaliku energia tootmiseks. Positsioneerimisseadmed hoolitsevad selle eest, et paneelid ja päikesevari oleksid kogu aeg suunatud Päikese poole ning stabiilne töörežiim tagatud.

Herschel töötab autonoomselt ja saadab iga päev kolme tunni vältel vaatlusandmeid maapealsesse sidekeskusesse New Norcias Austraalias, operatiivjuhtimise keskus asub Darmstadtis Saksamaal ning teaduskeskus Villafrancas Hispaanias. Herscheli tööajast on suurem osa väljaüüritav kõigile astronoomidele.

Herscheli töö on osutunud erakordselt viljakaks. Näiteks on ta kogunud andmeid vee ja teiste elu tekkimiseks vajalike keemiliste ühendite leviku kohta Universumis, avastanud seal intensiivse tähetekkega piirkondi, aga ka suuri tühemikke. Möödunud aasta juulis avaldas ajakirja Astronomy and Astrophysics erinumber 152 artiklit üksnes esimese aasta uurimistulemuste kohta. Prantsusmaa aeronautika ja astronautika assotsiatsioon omistas väljapaistvate saavutuste eest Herschelile koos tema kaksikvenna Planckiga suure auhinna – Grand Prix.

Herscheli edukas uurimisretk jätkub.Kolmesilmaline Herschel näeb seninähtamatut

KOMMENTAARID

Nimi :
Kommentaar :
 
 

VEEL UUDISEID

Motors24 proovisõit - Mercedes-Benz GLS

Motors24 proovisõit - Mercedes-Benz GLS(2)

Linnadžiipide S-klass ehk Mercedes-BEnz GLS on nüüd uus nii sisult kui ka vormilt. Ja muuhulgas on see auto nüüd veel suurem nii välis- kui ka sisemõõtmetelt.  Pikk sai veel pikemaks - teljevahele lisandus ...

Tehnika TV - Juhtmevabad kõrvaklapid

Tehnika TV - Juhtmevabad kõrvaklapid(12)

Tegelikult oleks õige öelda: juhtmevabad kõrvapealsed aktiivse mürasummutusega kõrvaklapid hinnaga 130 kuni 499 eurot. Milline on vanade ja noorte esikolmik, selgub saatest. Jaanuarikuu Digist selgub aga nii ...

Motors24 proovisõit - Mazda CX-30

Motors24 proovisõit - Mazda CX-30(12)

Kui on vaja Mazda CX-3 ja CX-5 vahele üks uus mudel juurde tekitada, siis mis sellele nimeks panna? Võib kõlada uskumatuna, aga õige vastus on siinkohal CX-30 ja tegelikult on selliseks nimevalikuks ka ...

Tehnika TV - DJI Mavic Mini

Tehnika TV - DJI Mavic Mini

Peale pikemat pausi on DJI-l taaskord ette näidata uus droon. Kui hästi õnnestub selle käsitsemine droonikaugeks jäänud inimestel, selgub saatest.

Motors24 proovisõit - Renault Clio 5

Motors24 proovisõit - Renault Clio 5(18)

Uus, viienda põlvkonna Renault Clio näeb välja üsnagi sarnane eelmise ehk neljanda põlvkonna Clioga - tegelikkuses on aga tegu täiesti uue autoga, mis erinevalt paljudest teistest uutest automudelitest on ...

Tehnika TV - Huawei Mate 30 Pro

Tehnika TV - Huawei Mate 30 Pro(2)

Telefon, mida osta ei saa, on nüüd kohale jõudnud. Aga kui saaks, kas peaks, selgub saatest.

Motors24 proovisõit - BMW 745Le iPerformance

Motors24 proovisõit - BMW 745Le iPerformance(20)

Kui sageli võib kuulda ütlust, et vaadake uut S-klassi ja siis saate teada, kuhu automaailm lähiaastatel suundumas on, siis tegelikult võib ka nii A8-l kui ka 7. seerial uusi ja huvitavaid tehnilisi lahendusi ...

 
Tehnika TV - Huawei Watch GT2 nutikell

Tehnika TV - Huawei Watch GT2 nutikell(1)

Kas Huawei uues nutikellas on rohkem nutti või sporti, selgub saatest.

Motors24 proovisõit - Volkswagen Passat Alltrack

Motors24 proovisõit - Volkswagen Passat Alltrack(58)

Passat Alltrack on paar sentimeetrit kõrgema kliirensi, alati universaalkere ja nelikveoga Passat. Aga see roheline Alltrack on hiljuti mudeliuuenduse läbinud kõige uuem Passat.  Kõik on ...

Tehnika TV - Televiisorid

Tehnika TV - Televiisorid(6)

Kas ULED, OLED ja QLED on peaaegu üks ja sama? Kas vähem kui 1000 euroga saab hea 55 tollise teleri? Kas telerit on üleüldse vaja? Mõned vastused selguvad saatest, aga pikemalt saab televiisoritest lugeda ...

Motors24 proovisõit - Lincoln Navigator Black Label

Motors24 proovisõit - Lincoln Navigator Black Label(52)

Lincoln Navigator on Cadillac Escalade'i kõrval auto, mis on hea näide ehedast Ameerika luksusdžiibist. Kuidas sõidab suur, väikese stuudiokorteri mõõdus linnamaastur, selgub saatest.  Proovisõiduauto ...

Tehnika TV - OnePlus 7T

Tehnika TV - OnePlus 7T(2)

Palju on OnePlusil plusse ja kas leiduvad ka mõned miinused, selgub tänasest saatest.

Motors24 proovisõit - Volkswagen Golf GTI TCR

Motors24 proovisõit - Volkswagen Golf GTI TCR(18)

Volkswagen GTI on teiste kiirete ja kuumade esiveoliste luukpärade kõrval veidi varju jäänud nii sõiduomaduste kui ka jõunumbrite poolest. Seega otsustas nüüd, napilt enne 8. põlvkonna esitlust, esiveolisele ...

Tehnika TV - iPhone 11

Tehnika TV - iPhone 11(6)

Loomulikult teeb iPhone 11 väga ilusaid pilte ja on üldse äge telefon, aga. Mis on need agad ja palju neid on, selgub saatest.

 
Motors24 proovisõit - Volvo XC90 T8 Twin Engine

Motors24 proovisõit - Volvo XC90 T8 Twin Engine(15)

Volvo XC90 teine põlvkond oli esimene "uue ajastu" Volvo, mis sai kohe vägagi populaarseks ning pälvis kiirelt ka kena portsu erinevaid auhindasid. Paraku, nagu esimeste vasikatega ikka, olid ka uuel XC90-l ...

Tehnika TV - Sony Xperia 5

Tehnika TV - Sony Xperia 5

Sony on tagasi uue ja sileda telefoniga, millega saab muuhulgas filmida nii nagu kinokaameratega. Kuidas see päriselt õnnestub, selgub saatest.

Motors24 proovisõit - Mercedes-Benz V-klass

Motors24 proovisõit - Mercedes-Benz V-klass(11)

V-klass sai hiljutise mudeliuuenduse käigus ühe väga olulise täienduse, mis muutis selle bussi palju paremaks. Mis see täpsemalt on, selgub saatest.  Proovisõiduauto tehnilised andmed (Mercedes-Benz V ...

E-liikurite hooaja lõputreff "Electrified"

E-liikurite hooaja lõputreff "Electrified"(2)

Kui sinu liikumisvahendite hulka kuulub elektritõuks, elektriratas, elektrirula, üherattaline, Onewheel või mistahes muu personaalne elektriliikur, oled oma (e-)sõbraga väga oodatud e-liikurite hooaja ...

Tehnika TV - Samsung Galaxy Note10+

Tehnika TV - Samsung Galaxy Note10+(3)

Laupäeval 12. oktoobril kell 12 on kõik elektriliikurite omanikud oodatud siia üritusele.  Aga miks tuleb Samsung Galaxy Note 10 asemel osta Samsung Galaxy Note 10+, selgub saatest.

Motors24 proovisõit - Ford Ranger Wildtrak

Motors24 proovisõit - Ford Ranger Wildtrak(29)

Ford Ranger on VW Amaroki kõrval üks kastikatest, mis on saadaval ka vägagi edevas varustuses ning mida võib julgelt nimetada ka elustiiliautoks. Aga käesoleva mudeliuuenduse kõige suurem uudis on hoopis selle ...

Tehnika TV - Insta360 Evo ja One X minikaamerad

Tehnika TV - Insta360 Evo ja One X minikaamerad(2)

Tänases saates selgub muuhulgas, miks droone enam vaja pole ja kuidas 360 kraadi ulatuses nägevast Insta360 One X-st kiirelt Insta180 One X teha.

 
Motors24 proovisõit - Porsche 718 Cayman GTS

Motors24 proovisõit - Porsche 718 Cayman GTS(3)

Kuna "pisikesi" Porschesid ehk Caymani ja Boxsterit nimetatakse rahvasuus vahel ka säästu-Porschedeks, siis otsustasime välja uurida, et kuidas siis lood tegelikult on. Fakt on see, et hinnapoolest on Cayman ...

Tehnika TV - GPad Svan elektritõuks

Tehnika TV - GPad Svan elektritõuks

Lõpuks on Ninebot ES1 saanud endale kodumaise konkurendi. Kas konkurent on ilusam või aeglasem, selgub saatest. Muuhulgas uurisime ka möödakäijatelt, mida nad üleüldse elektritõuksidest arvavad.

Motors24 proovisõit - Škoda Scala

Motors24 proovisõit - Škoda Scala(21)

Kuigi uued Škoda mudelid saavad pea alati kiidusõnu, on nende tooteportfellis senimaani olnud ka üks igatpidi märkamatu Rapid. Nüüd on otsustanud Škoda ka selle segmendi käsile võtta, tuues turule uue Scala, ...

Tehnika TV - Onewheel

Tehnika TV - Onewheel

Lõpuks on saatesse jõudnud üherattaline rula nimega Onewheel. Millele Kaspar proovib peale astuda, aga Glenile tuleb hoopis pisar silma – miks, selgub saatest. 

Motors24 proovisõit - Renault Megane R.S. Trophy

Motors24 proovisõit - Renault Megane R.S. Trophy

Megane R.S on saanud veel võimsamaks ja kiiremaks ning lisanime Trophy - ikka selleks, et Honda Civic Type R-iga veel jõulisemalt rinda pista.  Trophy tähendab ka seda, et see 1.8-liitrine mootor sai ...

Xtra Motors - Mercedes-Benz Star Experience 2019

Xtra Motors - Mercedes-Benz Star Experience 2019

Silberauto ja Mercedes-Benz korraldasid ka sellel aastal proovisõidupäeva, mis kandis nime Mercedes-Benz Star Experience. Nagu heaks tavaks saanud, siis oli proovimiseks nii AMG mudelid ringrajal kui ka muudki ...

Tehnika TV - IFA 2019

Tehnika TV - IFA 2019(5)

Täna saab läbi järjekordne IFA ja Glen on järjekordselt Berliinist tagasi asjade ja juttudega.

 
Motors24 proovisõit - Seat Tarraco

Motors24 proovisõit - Seat Tarraco(22)

Tarraco on esimene linnadžiip Seati valikus, millel saab näha autotootja värsket disainikeelt ning millel on valikus ka 7 istekohta.  Proovisõiduauto tehnilised andmed (Seat Tarraco 2,0 TSI ...

Tehnika TV - Citycoco elektriroller

Tehnika TV - Citycoco elektriroller(1)

E-roller andis meile proovimiseks ühe paksurattalise elektriliikuri, millel nimeks Citycoco CP-1. Kuidas proovimine läks, selgub saatest.

Motors24 proovisõit - Porsche Cayenne Turbo Coupé

Motors24 proovisõit - Porsche Cayenne Turbo Coupé(14)

Kaspar on senimaani alati rääkinud, et Porsche Cayenne on üks kõige parem linnadžiip. Aga paraku pidi ta oma arvamust hiljuti muutma, sest tegelikult on üks teine džiip veel parem kui Cayenne..    ...

Truck Motors - uus Mercedes-Benz Actros

Truck Motors - uus Mercedes-Benz Actros(1)

Uue Actrose suurimaks väliseks uuenduseks on kindlasti suurte küljepeeglite kadumine ning nende asendamine kaamerate ja ekraanidega. Aga see pole sugugi ainus uuendus, sest auto on saanud ka palju targemaks ja ...

Bike Motors - Honda Gold Wing Tour DCT

Bike Motors - Honda Gold Wing Tour DCT(5)

Honda "kaherattaline auto" on nüüd väiksem ja kiirem. Aga kas ka parem?

Tehnika TV - Sony ja Sennheiser

Tehnika TV - Sony ja Sennheiser

Vaatamata kilomeetripikkustele nimedele, on tuliuued Sony WF-1000XM3 ja vähem-uued Sennheiser Momentum True Wireless väga miniatuursed kõrvaklapid ehk moodsalt väljendudes nuppkuularid. Sony on neisse ...

Motors24 proovisõit - Jeep Wrangler

Motors24 proovisõit - Jeep Wrangler(1)

Jeep Wrangler on üks legendaarne maastikuauto, mis on tuntud oma heade maastikuomaduste, aga ka kohati robustsevõitu sõiduomaduste poolest. Uus mudel on nüüd küll väidetavalt oluliselt kasutajasõbralikum, aga ...

 
Truck Motors - Scania Driver Competition 2019 finaal

Truck Motors - Scania Driver Competition 2019 finaal

Risto, kes armastab aeg-ajalt veokijuhtide võistlustel käia, osales ka sel kevadel Scania Eesti poolt korraldataval Scania Driver Competitionil. Seal läks tal seekord aga suisa nii hästi, et Eesti esinumbrina ...

Tehnika TV - GPad Evo Max ja GPad Blade rulad

Tehnika TV - GPad Evo Max ja GPad Blade rulad

GPad on valmis saanud kaks uut rula, millest üks on kiire ja teine on ilus. Kui kiire ja kui ilus, selgub saatest.

Motors24 proovisõit - Volvo S60 T5

Motors24 proovisõit - Volvo S60 T5(15)

Volvo sõnul on S60 puhul tegemist eelkõige juhile orienteeritud autoga. Ja see on ilmselge vihje, et kuulsale Saksa kolmikule on proovitud taaskord konkurenti luua.  Nagu tavaks saanud - 2-liitrine ...

Tehnika TV - Google Pixel 3a ja 3a XL

Tehnika TV - Google Pixel 3a ja 3a XL(1)

Google Pixel 3 ja 3 XL olid, või õigemini on väga head nutitelefonid. Aga mitte just liiga odavad. Seda viga proovis Google parandada a-nimeliste säästuversioonidega. Kui hästi see õnnestus, selgub saatest.

Tehnika TV - Honda Super Cub

Tehnika TV - Honda Super Cub(3)

Rohkem kui sada miljonit inimest on otsustanud, et just see kaherattaline liikur on nende jaoks parim. Kas nad tegid ka hea otsuse, võib selguda saatest.

Motors24 proovisõit - Porsche 911 Carrera 4S

Motors24 proovisõit - Porsche 911 Carrera 4S(16)

See võib tunduda küll uskumatuna, aga Posche on oma raudvara ehk 911 suutnud veel paremaks autoks teha. Ja muide - see ei ole mitte mingisugune facelift, vaid tegu on täiesti uue autoga. Kuju kõlab ...

Xtra Motors - 3 ägedat autot ringrajal

Xtra Motors - 3 ägedat autot ringrajal

Mazda MX-5, Renault Clio R.S. Trophy ja Kia Proceed GT-l tunduvad esmapilgul täiesti erinevate autodena - meie aga viisime need kõik kolm auto24ringile ja leidsime neil siiski mitmeid ühiseid jooni. Millised ...

 
Tehnika TV - Tollised Canonid

Tehnika TV - Tollised Canonid

Peale mõningat pausi on Canon otsustanud üllitada korraga kaks pisikest ühetollise sensoriga kaamerat G5 X Mark II ja G7 X Mark III, mis peaksid lähiajal müügile jõudma. Miks neist on põhjust rääkida, selgub ...

Tehnika TV - FlyKly

Tehnika TV - FlyKly(2)

Milline on ilma ühegi juhtmeta elektriratas ning mis vahe on rattal ja rattal, selgub saatest.

Bike Motors - Honda Monkey Z125M

Bike Motors - Honda Monkey Z125M(3)

Kuidas sobitub kuuekümnendatest alguse saanud minimotikas tänase päevaga, selgub saatest.

Tehnika TV - Bolt vs CityBee tõukerattarent

Tehnika TV - Bolt vs CityBee tõukerattarent(3)

Kui hästi või halvasti laabub asjatundmatutel turistidel elektritõukside laenutamine, selgub saatest.

Eesti meeskond läheb Amsterdam-Budapest retrorallile

Eesti meeskond läheb Amsterdam-Budapest retrorallile

Budapesti ralli (The Budapest Rally) on Amsterdamist, Brüsselist, Lyonist ja Pariisist algav ning mööda maalilisi teid läbi Euroopa kulgev retroralli, mille lõpp-punktiks on Budapest. Teadaolevalt ainuke ...

Xtra Motors - BMW M Town

Xtra Motors - BMW M Town(1)

Ühel kuumal suvepäeval kutsuti meid külla BMW M-linna. Kus asub M-Town ja mis seal täpsemalt toimus, näed juba videost. 

Racing Motors - Andres Arnoveri Ford Mustang

Racing Motors - Andres Arnoveri Ford Mustang

Kui me Andresel eelmisel korral külas käisime, oli see sinine Mustang tema jaoks nii uus asi, et ta polnud sellega isegi veel kordagi rajale sõitma jõudnud. Seega nüüd uurimegi Andreselt, et kuidas olid uue ...

 
Tehnika TV - DJI Osmo Action

Tehnika TV - DJI Osmo Action

Kas Osmo Action lendab paremini kui GoPro Karma, selgub saatest.